GESTNOVA
GESTNOVA GESTNOVA GESTNOVA

Tarifa plana de cotització a la Seguretat Social

Tarifa plana de cotització a la Seguretat Social:

 

El passat mes de febrer el Govern va aprovar el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents pel foment de la ocupació i la contractació indefinida, en vigor des del 2 de març de 2014, que contempla com a mesura principal l’establiment d’una tarifa plana de cotització al Règim General de la Seguretat Social, que suposa una important reducció de les cotitzacions socials i que pretén afavorir la creació d’ocupació estable.

Els aspectes mes rellevants d’aquesta mesura serien bàsicament, que podran beneficiar-se d’aquesta tarifa plana les empreses i autònoms, per a nous contractes indefinits, tant a temps complert com a temps parcial, durant el període de temps entre el 25 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2014.

La reducció de la cotització suposa una reducció per la cotització per contingències comuns consistent en 100 euros mensuals en contractes a temps complert, i en els contractes a temps parcial la reducció serà de 75 euros quan la jornada de treball sigui, com a mínim, equivalent a un 75% de la jornada a temps complet i de 50 euros quan la jornada de treball sigui, com a mínim, equivalent a un 50% de la jornada d’un treballador a temps complert.

Amb caràcter general, la durada de la reducció serà de 24 mesos, excepte per les empreses que ocupin menys de 10 treballadors, que tindran dret a una reducció addicional del 50% de la quota empresarial durant 12 mesos més.

Els supòsits en els que no podrà aplicar-se la mesura serien principalment: les relacions laborals de caràcter especial, la contractació de familiars fins el segon grau de consanguinitat de l’empresari (excepte els fills menors de 30 anys), i la contractació de treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte haguessin prestat serveis en la mateixa empresa amb contracte indefinit (excepte que el contracte s’hagués extingit abans del dia 25-02-2014).

Per accedir a la tarifa plana l’empresa haurà de reunir una sèrie de requisits que anomenarem a continuació, com son: estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries y de Seguretat Social, que l’empresa no hagi extingit contractes per causes objectives o disciplinaries que haguessin estat declarades improcedents en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la reducció, no haver tramitat acomiadaments col·lectius en els sis mesos anteriors, i, el mes important, mantenir durant un període de 36 mesos, a comptar des de la data d’efectes del contracte indefinit, tant el nivell d’ocupació indefinit com el nivell d’ocupació total aconseguit amb aquesta contractació.

En els supòsits d’incompliment del requisit  de mantenir durant un període de 36 mesos, tant el nivell d’ocupació indefinit com el nivell d’ocupació total aconseguit amb aquesta contractació, quedarà sense efecte la reducció i haurà de reintegrar-se la diferencia entre els imports de cotització que haguessin correspost  en cas de no aplicar-se la reducció, en els següents termes: el 100% si l’incompliment es produeix en els 12 mesos des de la contractació, el 50% si l’incompliment es produeix en els 34 mesos des de la contractació, y el 33,33% si l’incompliment es produeix en els 36 mesos des de la contractació.

GESTNOVA - C/ Cases Noves, 92 - 17200 PALAFRUGELL - 972 301 019 - gestnova@gestnova.net - Avís legal - Política de Privacitat - Política de Cookies
Gestor web Comunicatek
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació 'aquí'